Zona: The Secret of Chernobyl
Zona: The Secret of Chernobyl
Zona: The Secret of Chernobyl
Zona: The Secret of Chernobyl
Zona: The Secret of Chernobyl

Zona: The Secret of Chernobyl

Regular price $69.95 $0.00 Unit price per

Zona is an adventure board game designed for 1-4 players. To win the game, the player must reach the sarcophagus of Chernobyl Nuclear Power Plant before other players. The sarcophagus opens only when the player had previously collected 2 Secrets from underground facilities known as Secret Locations. Players must hurry because there is a time limit to the game. When the Final Emission strikes, everything is lost…

GAMEPLAY
Each turn players take 2 Actions (move, explore, combat etc.) and then everyone reads an Event Card that contains the text for a short adventure. At the end of the turn, a News Card is drawn by the first player and resolved by him.

MOOD
This board game emphasis the aspect of survival. Zone depicted on the playing board is an extremely hazardous and isolated area with very limited access to functional equipment and supplies. Players must remember to frequently repair their Items and buy new ones. It is also crucial to rest to reduce Fatigue and heal Damage.

STALKERS
Each player takes the role of 1 Scavenger from the 10 included in the game. Each Scavenger has their own Special Skill, set of basic Skills and starting equipment. Values of stats such as Awareness, Agility or Intellect determine how good they are in avoiding dangers and traps, fighting mutants or gathering Artifacts from anomalies. The story of Scavenger explains his/herPersonal Goal – the reason for arriving to the Zone. Differences between Scavengers makes playing each one of them completely unique.

•••

Polski opis:

PRZEGLĄD
"Zona" jest przygodową grą planszową zaprojektowaną dla 1-4 graczy. Aby zwyciężyć, gracz musi dotrzeć do sarkofagu Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej zanim zrobią to pozostali gracze. Sarkofag otworzy się tylko, jeśli gracz odkrył wcześniej 2 Tajemnice z podziemnych placówek badawczych znanych jako Tajne Lokacje. Gracze muszą się spieszyć, ponieważ gra ma limit czasowy. Gdy Ostateczna Emisja uderzy wszystko przepadnie...

ROZGRYWKA
W każdej turze gracze wykonują 2 Akcje (ruch, eksploracje, konfrontacje itp.) po czym każdy odczytuje Kartę Wydarzeń, która zawiera tekst dotyczący krótkiego zdarzenia. Na koniec tury pierwszy gracz dobiera Kartę Wieści i rozpatruje jej efekt.

NASTRÓJ
Ta gra planszowa skupia się na aspekcie przetrwania. Strefa przedstawiona na planszy jest skrajnie niebezpiecznym i odizolowanym obszarem z bardzo ograniczonym dostępem do użytecznego wyposażenia i zapasów. Gracze muszą pamiętać o regularnych naprawach ich Przedmiotów oraz kupowaniu nowych. Niezwykle istotne jest także odpoczywanie w celu zmniejszania Zmęczenia oraz leczenie Obrażeń.

STALKERZY
Każdy z graczy wciela się w rolę 1 z 10 Szperaczy dostępnych w grze. Każdy Szperacz posiada swoją indywidualną Zdolność Specjalną, zestaw podstawowych Umiejętności i startowy ekwipunek. Wartości takie jak Czujność, Sprawność czyIntelekt określają jak dobrze radzą sobie z omijaniem zagrożeń i pułapek, walce z mutantami oraz wyciąganiu Artefaktów z anomalii. Historia Szperacza wyjaśnia jego/jej Cel Osobisty - powód przybycia do Strefy. Różnice pomiędzy Szperaczami sprawiają, że gra każdym/ą z nich jest całkowicie odmienna.